Oudervereniging

De oudervereniging

Als ouder zijn wij allen geïnteresseerd in ons kind en het reilen en zeilen van de school.
We krijgen de gelegenheid om samen met de directie en de leerkrachten rond een aantal zaken te werken. 
De ouderraad is een schakel tussen ouders en de school.
De leden streven een actieve betrokkenheid na in het schoolgebeuren.
We plannen en organiseren activiteiten voor ouders.
In overleg met de directie zoeken we antwoorden op vragen van ouders en leerlingen.
Ook uw voorstellen, ideeën of opmerkingen zijn altijd welkom.

Getekend: de ouderraad

Samenstelling

Patricia Carbonez, Erna Delaplace, Christophe Depoorter, Nancy Ketels, Sofie Lignel, Els Vancoillie, Martine Vandenbroucke, Bertrand Vanhamme (voorzitter)

De oudervereniging is te bereiken op dit mailadres