Pastoraal

'Oog hebben voor elk ander' is ons jaarthema.

De verschillen tussen mensen maken het leven boeiend. Pas als die verschillen met respect hun plaats krijgen, wordt het leven in groep mogelijk.

Het blijft een uitdaging voor leerkrachten en opvoeders om aandacht te hebben voor al die verschillen en de rijke verscheidenheid te zien als een kans en niet als een beperking.

Het blijft een uitdaging voor alle leerlingen om zich te laten aanspreken en zich echt te laten raken door de ander in de klas en op school.

Het blijft een uitdaging voor elke mens om de plek waar hij woont om te vormen tot ruimte voor elk ander.

Oog hebben voor elk ander laat ons zien dat proberen onszelf te zijn wel degelijk verschil maakt

Oog hebben voor elk ander wakkert het vuur aan op onze school.

 

God,

Geef ons jouw manier van kijken

zodat we oog blijven hebben voor elk ander

minstens een schooljaar lang.