Biotechnieken

Je heb interesse in wetenschappen? Je steekt graag de handen uit de mouwen en wil onmiddellijk met jouw wetenschappelijke kennis aan de slag? Je houdt van onderzoek en experimenteren is jouw ding?

Met de studierichting Biotechnieken kies je voor een theoretisch-praktische opleiding binnen de dubbele finaliteit STEM. Je verwerkt zowel theoretische inzichten en concepten en toetst die aan de praktijk in de labo’s. 

Je wordt tijdens de tweede en derde graad zowel voorbereid op een doorstroom naar de hogeschool als naar de arbeidsmarkt. 

Biotechnieken

Naast de wetenschappelijke component van biologie, fysica en chemie is er ook aandacht voor een meer concrete en praktische uitwerking van deze vakken.

Hoe maak je veilige voeding? Hoe zet je afvalwater om in drinkbaar water? Hoe worden
medicijnen geproduceerd? Samen zoeken we het uit; je verwerkt meetresultaten en
simuleert processen.

Je toetst de concrete maatschappelijke toepassingen en mogelijkheden van de ‘techniek’ en de ‘wetenschappen’ op hun verantwoord gebruik, rekening houdend met gezondheid, duurzaamheid, natuur en milieu.

Wiskunde

Je krijgt een basisvorming wiskunde, aangevuld met specifieke onderwerpen in het teken van de wetenschapsvakken: statistiek, goniometrie en vectoren.

Biotechnieken

Biotechniek betekent letterlijk “technieken toepassen op het leven”. Deze technieken worden projectmatig gekoppeld aan de vakken biologie, chemie en fysica. Je zet in goed uitgeruste labo’s de theorie om in de praktijk en toetst je kennis via verschillende onderzoeken en experimenten. Je maakt gebruik van diverse meettoestellen en informaticatoepassingen om je bevindingen in kaart te brengen

Mens & samenleving

In het lesuur Mens & samenleving helpen we jou op financieel vlak kritische en verantwoorde keuzes te maken. Daarnaast staan we onder meer stil bij maatschappelijke thema’s zoals identiteit, diversiteit en rechtvaardigheid.

Lessentabel

Biotechnieken
Vak3e jaar4e jaar
Totaal3232
Godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
Frans22
Engels22
Wiskunde33
Aardrijkskunde11
Geschiedenis11
Mens & samenleving1-
Aristieke vorming-1
Digitale vorming1-
Biotechnische wetenschappen
- Biologie33
- Chemie33
- Fysica33
- biotechnieken45

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Wat na je opleiding?

Het logische vervolg van deze richting is de richting Biotechnologische en chemische technieken (D/A) in de derde graad.

Een overstap naar een richting binnen een ander domein is evenzeer mogelijk, al zul je wel een achterstand voor bepaalde vakken moeten wegwerken.