Welzijnswetenschappen

Heb je een brede interesse in de mens, de samenleving, sociaal recht en communicatie? Je wilt meer weten over de mens en zijn gedrag? Theorie zie je graag gekoppeld aan actualiteit en je eigen leefwereld? Je denkt aan een beroep waar mensen centraal staan?

Met de studierichting Welzijnswetenschappen kies je voor een domeingebonden doorstroomrichting met een stevige basis algemene vakken, gecombineerd met een filosofie, toegepaste sociale en gedragswetenschappen en statistiek. Je wordt tijdens de derde graad voorbereid op een doorstroom naar de universiteit of hogeschool

Vanuit een kritische houding werp je een brede blik op het ontwikkelen en functioneren van mensen en de maatschappij.

Filosofie

Je leert het menselijk gedrag verklaren en ontdekken. Wat maakt ons tot mens? Hoe komen normen en waarden tot stand? Daarnaast neem je het juist handelen kritisch onder de loep. Wat zijn onze motieven om het goede te doen en welke consequenties hangen daaraan vast?

Natuurwetenschappen

Via de natuurwetenschappen probeer je inzicht te krijgen in de mens als totaliteit. Je staat uitgebreid stil bij de fysiologie en anatomie van de mens. Binnen het vak chemie sta je onder meer stil bij het effect van chemie op onze gezondheid en omgeving

Statistiek

Naast het basispakket wiskunde krijg je een pakket statistiek, zo kan je  jouw onderzoeksresultaten correct rapporteren, analyseren en interpreteren en ben je klaar voor een opleiding in het hoger onderwijs

Toegepaste sociale en gedragswetenschappen

In dit vak sta je ondermeer stil bij de samenleving in al haar facetten, het sociaal recht en de invloed en gevaren van (massa)communicatie en media op ons gedrag. Daarnaast verdiep je je verder binnen de verschillende domeinen van psychologie en binnen het onderdeel (ortho)pedagogiek bestudeer je verschillende opvoedingsstijlen en -contexten en leer je strategieën over opvoeden in allerlei situaties ontwikkelen.

Frans

Gezien onze geografische ligging en de diverse samenleving krijg je een prima voorbereiding om jezelf in het Frans uit te drukken en met een anderstalige doelgroep te communiceren.

GPS 3.0

Studiemethode, studiekeuze, motivatie en welbevinden staan centraal binnen dit vak.

Lessentabel

Welzijnswetenschappen
Vak5e jaar6e jaar
Totaal3232
Godsdienst22
Aardrijkskunde11
Geschiedenis11
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
Engels22
Frans33
Wiskunde33
Statistiek-1
Natuurwetenschappen32
Anatomie & fysiologie11
Communicatiewetenschappen11
Anatomie & fysiologie11
Filosofie22
Toegepaste sociale en gedragswetenschappen65
GPS 3.0-1

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Wat na je opleiding?

Met het diploma Welzijnswetenschappen op zak ben je op theoretisch vlak uitstekend voorbereid op het volgen van een opleiding binnen het hoger onderwijs.
Je wordt voorbereid op een universitaire opleiding binnen hetzelfde studiedomein, zoals Psychologie, Pedagogische wetenschappen,  Communicatiewetenschappen en Criminologische wetenschappen.
Binnen de professionele bacheloropleidingen kan je kiezen uit een brede waaier aan opleidingen. De richting Welzijnswetenschappen sluit het best aan bij de opleidingen Pedagogie van het jonge kind, Sociaal-agogisch werk, Toegepaste psychologie, ergotherapie, orthopedagogie of een opleiding binnen het onderwijs. Andere opleidingen behoren eveneens tot de mogelijkheden.