Biotechnologische & chemische STEM-wetenschappen

Ben je geboeid door natuurwetenschappen en hun toepassingen binnen natuur en milieu? Wil je een job binnen de farmaceutische sector, aan de slag als laborant, researcher of biochemicus? Heb je talent voor wiskunde?

Met de studierichting Biotechnologische & Chemische STEM- wetenschappen kies je voor een theoretische opleiding binnen de doorstroomfinaliteit STEM.
Deze richting combineert een brede algemene vorming met wetenschappenschappelijk denken en vaardig zijn. De leerlingen werken nauwkeurig en met oog voor detail.

Je wordt tijdens de derde graad voorbereid op een doorstroom naar de universiteit of hogeschool.

Natuur- en biotechnologische wetenschappen

Binnen de verschillende wetenschapsvakken biologie, chemie en fysica ligt de focus op onderzoeken en probleemoplossend leren.

Je leert met een wetenschappelijke en onderzoekende houding kijken naar de maatschappij en de omgeving. Zowel de levende als niet‐levende materie wordt bestudeerd. Zo komen onder meer actuele biotechnologische thema’s aan bod, zoals toepassingen binnen natuur en milieu, voeding, land- en tuinbouw, de medische sector, recyclage …

Wiskunde

Je krijgt een boeiend en stevig pakket uitgebreide wiskunde. De wiskunde staat in het teken van de wetenschapsvakken. Vanuit de wiskunde denk je conceptueel na over natuurwetenschappelijke vragen en biotechnologische problemen. Matrices, functies, integralen, goniometrie, complexe getallen en vectoren staan op het programma.

Labo

Je zet in goed uitgeruste labo’s de theorie om in de praktijk en toetst je wetenschappelijke kennis via verschillende onderzoeken en experimenten. Je maakt gebruik van diverse meettoestellen en informaticatoepassingen om simulaties uit te voeren en je eigen bevindingen in kaart te brengen.

Informaticawetenschappen

Je maakt kennis met algoritmen en programmeren.

GPS 3.0

Studiemethode, studiekeuze, motivatie en welbevinden staan centraal binnen dit vak.

Lessentabel

Biotechnologische & chemische STEM-wetenschappen
Vak5e jaar6e jaar
Totaal3232
Godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
Engels22
Frans33
Wiskunde55
Aardrijkskunde11
Geschiedenis11
GPS 3.0-1
Wetenschappen1211
- Biologie32
- Chemie23
- Fysica22
- STEM-lab44
- Informaticawetenschappen1-

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

WAT HIERNA?

Met het diploma Biotechnologische en Chemische STEM-wetenschappen op zak ben je op theoretisch vlak uitstekend voorbereid op het volgen van een opleiding binnen het hoger onderwijs.

Je wordt voorbereid op een universitaire opleiding binnen hetzelfde studiedomein, zoals o.a. biomedische wetenschappen, bio-ingenieurswetenschappen, industriële wetenschappen, biowetenschappen, biologie, biochemie, chemie, informatica, geografie …

Binnen de professionele bacheloropleidingen (hogeschool) kan je kiezen uit een brede waaier aan opleidingen. De richting Biotechnologische & Chemische STEM-wetenschappen sluit het best aan bij de opleidingen Agro- en biotechnologie (verschillende afstudeerrichtingen), Informatica, Onderwijs (diverse wetenschapsvakken), Milieuzorg (laborant) en Biomedische laboratoriumtechnologie (verschillende afstudeerrichtingen).

Andere opleidingen behoren eveneens tot de mogelijkheden.