Gezondheidszorg

Heb je een brede interesse in de mens, de samenleving, sociaal recht en communicatie?
Wil je meer weten over de mens en zijn gedrag?
Zie je theorie graag gekoppeld aan actualiteit en je eigen leefwereld?
Denk je aan een beroep waar mensen centraal staan?

Met de studierichting Gezondheidzorg kies je voor een theoretisch-praktische opleiding binnen de dubbele finaliteit.
Je wordt tijdens de derde graad voorbereid op een doorstroom naar de universiteit of hogeschool.

Gezondheidszorg

Je maakt kennis met diverse facetten binnen de gezondheidszorg, zoals toegepaste psychologie, toegepaste biologie, toegepaste filosofie, recht en deontologie. Je staat o.a. stil bij de levensloopfases van de mens, de fysiologische processen in het menselijk lichaam, de specifieke wetgeving en gedragscode binnen de gezondheidssector.

Je zet de inhouden uit deze onderdelen om in competenties die belangrijk zijn bij het omgaan met en de zorg voor mensen. De doelgroep van deze opleiding spitst zich toe op de volwassenen en ouderen.

Naast theoretische kennis word je voorbereid om volwassen zorgvragers te ondersteunen op het vlak van persoonsverzorging, comfortzorg, huishoudelijke en logistieke ondersteuning, psychosociale en (ped)agogische zorg.

Preventie en gezondheidsopvoeding, de gezondheidstoestand van de zorgvrager opvolgen en gepaste adviezen formuleren behoren tot je opdrachten.

Stage

Naast de combinatie van theorielessen en praktijk, trek je ook het werkveld in om je competenties en vaardigheden als toekomstige verzorgende en zorgkundige in te oefenen en te verfijnen.

Frans

Gezien onze geografische ligging en de diverse samenleving krijg je een prima voorbereiding om jezelf in het Frans uit te drukken en met een anderstalige doelgroep te communiceren.

GPS 3.0

Studiemethode, studiekeuze, motivatie en welbevinden staan centraal binnen dit vak.

Lessentabel

Gezondheidszorg
Vak5e jaar6e jaar
Totaal3232
Godsdienst22
Aardrijkskunde11
Nederlands33
Engels22
Frans33
Geschiedenis11
Lichamelijke opvoeding22
Natuurwetenschappen22
Wiskunde22
Stage44
GPS 3.0-1
Gezondheidszorg 10 9
- Agogisch handelen22
- Zorg43
- Anatomie & fysiologie11
- Project33

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

WAT HIERNA?

Als je deze opleiding hebt gevolgd, kan je een professionele bacheloropleiding (hogeschool) binnen de gezondheidszorg of sociale wetenschappen aanvatten. O.a. sociale gezondheidswetenschappen, verpleegkunde, gezondheidszorg, logopedie, ergotherapie, voeding- en dieetkunde, sociaal-agogisch werk, orthopedagogie… behoren tot de logische vervolgopleidingen.

Wil je graag de overstap maken naar een Se-n-Se-opleiding, dan kan je starten binnen persoonsbegeleider, medisch administratief assistent of tandartsassistent.

Wanneer je slaagt in het 6de jaar heb je naast je diploma ook volgende beroepskwalificaties op zak: verzorgende en zorgkundige. Je bent dus ook uitstekend voorbereid om de overstap te maken naar het werkveld.