Maatschappij & Welzijn

Je ben een sociaal persoon en gaat graag om met mensen? Je hebt interesse in mensen en hoe ze binnen de samenleving functioneren? Je wilt graag actief, toepassend leren en ontdekt graag meer over welzijn, gezondheid, het menselijk gedrag en opvoeding? Je denkt in de verre toekomst aan een beroep waarin omgaan met mensen centraal staat? 

Met de studierichting Maatschappij & Welzijn kies je voor een theoretisch-praktische studierichting binnen de dubbele finaliteit. Je wordt tijdens de tweede en derde graad zowel voorbereid op een doorstroom naar de hogeschool als naar de arbeidsmarkt

Maatschappij & welzijn

In de verschillende componenten van deze cluster ontdek je meer over de ontwikkeling van het menselijk lichaam en de visie op zorg en gezondheid van de samenleving.

In het gezondheidslab dompelen we je onder in de diverse aspecten van gezondheid. Je benadert verschillende activiteiten uit het dagelijkse leven proefondervindelijk om zo de zelfredzaamheid bij anderen te stimuleren.

Je legt linken tussen ontwikkeling, zelfstandigheid, actuele tendensen en gezondheidsrichtlijnen

Welzijnsatelier

In het welzijnsatelier verwerk je gedurende 3 lesuren per week op een geïntegreerde en
projectmatige manier leerinhouden uit diverse disciplines.

Je gaat actief aan de slag en verkent de verschillende disciplines via onderzoekend leren. De nadruk ligt op kennis toepassen, organisatietalent, samenwerken, communicatie en expressie.

Na het volgen van deze richting kan je verschillende doelgroepen adviseren over gezonde voeding en hun leefomgeving. Bovendien weet je alles georganiseerd te krijgen en betaalbaar te houden. Je wordt een expert in het stimuleren en behouden van zelfstandigheid in de verschillende domeinen van gezondheid.

Lessentabel

Maatschappij & Welzijn
Vak3e jaar4e jaar
Totaal3232
Godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
Frans22
Engels22
Wiskunde33
Natuurwetenschappen21
Aardrijkskunde11
Geschiedenis11
Economische & digitale vorming1-
Artistieke vorming-1
Maatschappij en welzijn
- Anatomie en fysiologie 11
- Gezondheidsbevordering22
- Gezondheidslab 23
- Ontwikkeling en (ped)agogische handelen33
- Mens in relatie tot de samenleving 11
Welzijnsatelier
- Ontwikkeling en (ped)agogisch handelen11
- Expressie11
- Gezondheidslab11

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Wat na je opleiding?

Het logische vervolg van deze richting zijn de richtingen Gezondheidszorg (D/A) en Opvoeding & begeleiding (D/A) in de derde graad. In deze richtingen word je zowel klaargestoomd om door te stromen naar het hoger onderwijs en leer je tegelijk waardevolle competenties en vaardigheden om onmiddellijk je kans op de arbeidsmarkt te wagen.

Een overstap naar de richtingen Verzorging (A) en Assistentie in wonen, zorg en welzijn (A) binnen de arbeidsmarktgerichte finaliteit is ook mogelijk.