Maatschappij & Welzijn

Ben je sociaal en ga je graag om met mensen?
Heb je interesse in mensen en hoe ze binnen de samenleving functioneren?
Wil je graag actief, toepassend leren en ontdek je graag meer over welzijn, gezondheid, het menselijke gedrag en de opvoeding?
Denk je in de verre toekomst aan een beroep waarin omgaan met mensen centraal staat?

Met de studierichting Maatschappij & Welzijn kies je voor een theoretisch-praktische studierichting binnen de dubbele finaliteit.
Je wordt tijdens de tweede en derde graad voorbereid op een doorstroom naar zowel de hogeschool als naar de arbeidsmarkt.

Maatschappij & welzijn

In de verschillende componenten van deze cluster ontdek je meer over de ontwikkeling van het menselijk lichaam en de visie op zorg en gezondheid van de samenleving.

In het gezondheidslab dompelen we je onder in de diverse aspecten van gezondheid. Je benadert verschillende activiteiten uit het dagelijkse leven proefondervindelijk om zo de zelfredzaamheid bij anderen te stimuleren.

Je legt linken tussen ontwikkeling, zelfstandigheid, actuele tendensen en gezondheidsrichtlijnen.

Welzijnsatelier

In het welzijnsatelier verwerk je gedurende 3 lesuren per week op een geïntegreerde en projectmatige manier leerinhouden uit diverse disciplines.

Je gaat actief aan de slag en verkent de verschillende disciplines via onderzoekend leren. De nadruk ligt op kennis toepassen, organisatietalent, samenwerken, communicatie en expressie.

Als je deze richting hebt gevolgd, kan je verschillende doelgroepen adviseren over gezonde voeding en hun leefomgeving. Bovendien leer je alles georganiseerd te krijgen en betaalbaar te houden. Je wordt een expert in het stimuleren en behouden van zelfstandigheid in de verschillende domeinen van gezondheid.

GPS 2.0

In het lesuur GPS 2.0 bereiden we je voor op de derde graad; we staan o.a. stil bij je studiemethode en studiekeuze. Daarnaast is er extra aandacht voor motivatie, communicatie en sociale vaardigheden.

Lessentabel

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Maatschappij & Welzijn
Vak3e jaar4e jaar
Totaal3232
Godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
Engels22
Frans22
Wiskunde33
Natuurwetenschappen21
Aardrijkskunde11
Geschiedenis11
Digitale vorming1-
Artistieke vorming-1
Maatschappij en welzijn 9 10
- Anatomie en fysiologie 11
- Gezondheidsbevordering22
- Gezondheidslab 23
- Ontwikkeling en (ped)agogische handelen44
Welzijnsatelier 3 3
- Ontwikkeling en (ped)agogisch handelen1-
- GPS 2.0-1
- Expressie11
- Gezondheidslab11

WAT HIERNA?

Het logische vervolg van deze richting zijn de richtingen Gezondheidszorg (D/A*) en Opvoeding & Begeleiding (D/A*) in de derde graad. In deze richtingen word je zowel klaargestoomd om door te stromen naar het hoger onderwijs en leer je tegelijk waardevolle competenties en vaardigheden om onmiddellijk je kans op de arbeidsmarkt te wagen.

Een overstap naar de richting Basiszorg & Ondersteuning (A*) binnen de arbeidsmarktgerichte finaliteit is ook mogelijk.

*D/A: dubbele finaliteit (voorbereiding op hogeschool en arbeidsmarkt) – A: arbeidsmarktgerichte opleiding (voorbereiding op tewerkstelling)