Leerlingenraad

Heb jij een leuk idee?

Alle leerlingen die zich geroepen voelen en zich willen inzetten, kunnen zich aansluiten bij een leerlingenraad. 

Per graad is er een leerlingenraad die, naast het organiseren van activiteiten voor de andere leerlingen, voorstellen formuleert aan de directie om het leven op school aangenamer te maken.