Kinderzorg (specialisatiejaar)

Droom je er van te zorgen voor kinderen in een kinderdagverblijf of een buitenschoolse opvang? Ben je sociaal en wil je die sociale vaardigheden verder ontwikkelen? Heb je interesse voor verzorgende taken, gezondheid en voeding? Hou je van manueel en creatief bezig zijn? Kan je goed omgaan met kinderen? Wil je je ten dienste stellen van iedereen die hulp nodig heeft? Kan je in een team werken en verantwoordelijkheid opnemen? Dan past de richting Kinderzorg bij jou! 

Deze afdeling bereidt je voor op een beroep in de verzorgingssector: in de kinderopvang.

Kinderen in hun totaliteit benaderen (totaalzorg bieden)

Je leert verzorgend handelen, observeren en rapporteren, EHBO en preventie en je krijgt gezondheidsvoorlichting, gezondheidsopvoeding en hygiëne. 

Je leert hoe kinderen ontwikkelen en hoe ermee om te gaan. In het 7de jaar richten we ons niet alleen tot baby’s en peuters maar tot de volledige leeftijdsgroep van 0-12 jaar. 

Er gaat ook aandacht naar het bereiden van gezonde voeding en andere huishoudelijke taken. 

Leren door te doen

Je leert al doende door de vele praktijkoefeningen in de lessen maar bovenal door de vele stages bij kinderen.

Minstens de helft van de lestijden bestaat uit doe-activiteiten: sociale vaardigheden oefenen, uitwerken en uitproberen van spelactiviteiten, verzorgen, creatieve vieruurtjes bereiden, …

In de opleiding tot kinderverzorgende is stage erg belangrijk. Daarom loop je 3 keer 1 maand stage bij verschillende leeftijdsgroepen.

Algemene vorming

Algemene vakken zorgen voor een belangrijke brede vorming.

Lessentabel

Kinderzorg
Vak7e jaar
Totaal34
Basisvorming
Frans2
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Project Algemene Vakken4
Specifiek gedeelte
Expressie2
Omgaan6
Directe zorg1
Indirecte zorg 1
Geïntegreerd werken 4
Stage10

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Wat na je opleiding?

Na Kinderzorg kan je als kinderverzorg(st)er onder meer aan de slag in kinderdagverblijven, in de particuliere en buitenschoolse opvang, als onthaalmoeder en als hulp in de kleuterklassen. 

Na het 7de jaar krijg je je diploma secundair onderwijs, waardoor je ook verder kan studeren: bijv. voor kleuterleid(st)er, opvoed(st)er) of bachelor in de pedagogie van het jonge kind (nieuw vanaf september 2011). Zowel na het 6de als na het 7de jaar kan je de HBO5 Verpleegkunde (vroegere ‘A2-verpleging’) volgen, wat vrij veel leerlingen doen.