Opvoeding & Begeleiding

Heb je een brede interesse in de mens, de samenleving, sociaal recht en communicatie? Je wilt meer weten over de ontwikkeling van kinderen, hun gedrag en hoe je de opvoeding kan aanpakken? Theorie zie je graag gekoppeld aan actualiteit en je eigen leefwereld? Je denkt aan een beroep waar kinderen centraal staan?

Met de studierichting Gezondheidzorg kies je voor een theoretisch-praktische opleiding binnen de dubbele finaliteit. Je wordt tijdens de derde graad voorbereid op een doorstroom naar de universiteit of hogeschool.

Opvoeding & Begeleiding

Je maakt kennis met diverse facetten binnen de toegepaste wetenschappen, zoals toegepaste psychologie, pedagogie, toegepaste biologie, toegepaste filosofie, recht en deontologie. Je staat o.a. stil bij de ontwikkeling van het jonge kind, fysiologische processen in het menselijk lichaam, de specifieke wetgeving en gedragscode binnen de sector.
De doelgroep van deze opleiding spitst zich toe op kinderen tussen de leeftijd van 0 en 12 jaar. Je verkent verschillende pedagogische modellen en (ortho)pedagogische kaders.
Naast theoretische kennis word je voorbereid om baby’s peuters en schoolgaande kinderen te verzorgen, begeleiden en opvoeden. Je leert hun algemene ontwikkeling stimuleren en de ouders ondersteunen in hun taak als eerste opvoeders.
Preventie en gezondheidsopvoeding en het opvolgen van de gezondheidstoestand van de zorgvrager en gepaste adviezen formuleren behoren tot je opdrachten.

Stage

Naast de combinatie van theorielessen en praktijk, trek je ook het werkveld in om je
competenties en vaardigheden als toekomstige kinderbegeleider baby’s en peuters en
kinderbegeleider schoolgaande kinderen in te oefenen en te verfijnen.

Communicatie & expressie

Je verdiept je in sociale, communicatieve en (ped)agogische vaardigheden in functie van het ondersteunen, verzorgen en begeleiden van kinderen.

GPS 3.0

Studiemethode, studiekeuze, motivatie en welbevinden staan centraal binnen dit vak.

Lessentabel

Opvoeding en begeleiding
Vak5e jaar6e jaar
Totaal3232
Godsdienst22
Aardrijkskunde11
Geschiedenis11
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands33
Engels22
Frans22
Wiskunde22
Natuurwetenschappen22
Communicatie(wetenschappen) & expressie11
Opvoeding & begeleiding
Psychologie22
Pedagogie44
Zorg1-
Project33
Stage44
GPS 3.0-1

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Wat na je opleiding?

Na het volgen van deze opleiding kan je een professionele bacheloropleiding (hogeschool) binnen de sociale wetenschappen aanvatten. O.a. pedagogie van het jonge kind, sociaal-agogisch werk, orthopedagogie, onderwijs… behoren tot de logische vervolgopleidingen. 
Wil je graag de overstap maken naar een Se-n-Se opleiding, dan kan je starten binnen persoonsbegeleider, medisch administratief assistent of tandartsassistent.
Wanneer je slaagt in het 6de jaar heb je naast je diploma ook volgende beroepskwalificaties op zak: kinderbegeleider baby’s en peuters en kinderbegeleider schoolgaande kinderen. Je bent dus ook uitstekend voorbereid om de overstap te maken naar het werkveld.