Maatschappij & Welzijnswetenschappen

Heb je een brede interesse in de mens, de wereld rondom ons en gezondheid? Heb je geen echte talenknobbel?
Zie je theorie graag gekoppeld aan actualiteit en je eigen leefwereld?
Denk je aan een beroep waar mensen centraal staan?

Met de studierichting Maatschappij- en Welzijnswetenschappen kies je voor een domeingebonden doorstroomrichting met een stevige basis algemene vakken, gecombineerd met een inleiding in de filosofie en met sociologie en psychologie.
Je wordt tijdens de tweede en derde graad voorbereid op een doorstroom naar de universiteit of hogeschool.

Filosofie, sociologie en psychologie

Je leert het menselijke gedrag verklaren en ontdekken. Wat bepaalt onze identiteit, persoonlijkheid en legt ons karakter vast? Bepaalt onze cultuur hoe we ons gedragen en waarom?
Via de vakken filosofie, sociologie en psychologie leer je gedrag en gezondheid verklaren en doorgronden. Wat is normaal en wat is afwijkend gedrag? Maak je je geluk zelf en wie bepaalt het onderscheid tussen goed en kwaad?

Natuurwetenschappen

Via de natuurwetenschappen probeer je inzicht te krijgen in de mens als totaliteit. In biologie sta je uitgebreid stil bij de fysiologie en anatomie van de mens. Binnen het vak chemie sta je onder meer stil bij chemische processen binnen het menselijke lichaam.

Wiskunde

Naast het basispakket wiskunde krijg je een uitgebreid pakket statistiek; zo kan je je onderzoeksresultaten correct rapporteren, analyseren en interpreteren.

Welzijnsatelier

In het welzijnsatelier verwerk je gedurende 3 lesuren per week op een geïntegreerde en projectmatige manier leerinhouden uit diverse disciplines. De nadruk wordt gelegd op het onderzoekend leren, teamwork en communicatie.

GPS 2.0

In het lesuur GPS 2.0 bereiden we je voor op de derde graad; we staan o.a. stil bij je studiemethode en studiekeuze. Daarnaast is er extra aandacht voor motivatie, communicatie en sociale vaardigheden.

Lessentabel

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Maatschappij & Welzijnswetenschappen
Vak3e jaar4e jaar
Totaal3232
Godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
Engels22
Frans33
Wiskunde44
Natuurwetenschap33
Aardrijkskunde11
Geschiedenis11
Filosofie22
Sociologie en psychologie55
Digitale vorming1-
GPS 2.0-1
Welzijnsatelier 2 2
- Sociologie en psychologie11
- Artistieke vorming1-
- Communicatie-1

WAT HIERNA?

Het logische vervolg van deze richting is de richting Welzijnswetenschappen (D*) in de derde graad.
In deze richting word je verder voorbereid op het volgen van een opleiding aan de universiteit of hogeschool.
Een overstap naar de richtingen Gezondheidszorg (D/A*) en Opvoeding & Begeleiding (D/A*) is ook mogelijk, al zul je wel een achterstand voor bepaalde vakken moeten wegwerken.
*D: doorstroomrichting (voorbereiding op universiteit en hogeschool) – D/A: dubbele finaliteit (voorbereiding op hogeschool en arbeidsmarkt)