Maatschappij & Welzijnswetenschappen

Heb je een brede interesse in de mens, de wereld rondom ons en gezondheid? Ben je geen echte talenknobbel? Theorie zie je graag gekoppeld aan actualiteit en je eigen leefwereld? Je denkt aan een beroep waar mensen centraal staan?

Met de studierichting Maatschappij- en Welzijnswetenschappen kies je voor een domeingebonden doorstroomrichting met een stevige basis algemene vakken, gecombineerd met een inleiding in de filosofie en met sociologie en psychologie. Je wordt tijdens de tweede en derde graad voorbereid op een doorstroom naar de universiteit of hogeschool.

Inleiding in de filosofie / sociologie en psychologie

Je leert het menselijk gedrag verklaren en ontdekken. Wat bepaalt onze identiteit, persoonlijkheid en legt ons karakter vast? Bepaalt onze cultuur hoe we ons gedragen en waarom?

Via de vakken inleiding in de filosofie, sociologie en psychologie leer je gedrag en gezondheid verklaren en doorgronden. Wat is normaal en wat is afwijkend gedrag? Maak je je geluk zelf en wie bepaalt het onderscheid tussen goed en kwaad?

Natuurwetenschappen

Via de natuurwetenschappen probeer je inzicht te krijgen in de mens als totaliteit. In biologie sta je uitgebreid stil bij de fysiologie en anatomie van de mens. Binnen het vak chemie sta je onder meer stil bij chemische processen binnen het menselijk lichaam.

Wiskunde

Naast het basispakket wiskunde krijg je een uitgebreid pakket statistiek, zo kan je jouw onderzoeksresultaten correct rapporteren, analyseren en interpreteren.

Welzijnsatelier

In het welzijnsatelier verwerk je gedurende 3 lesuur per week op een geïntegreerde en
projectmatige manier leerinhouden uit diverse disciplines. De nadruk wordt gelegd op het onderzoekend leren, teamwork en communicatie.

Lessentabel

Maatschappij & Welzijnswetenschappen
Vak3e jaar4e jaar
Totaal3232
Godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
Frans33
Engels22
Wiskunde44
Natuurwetenschappen33
Aardrijkskunde11
Geschiedenis11
Inleiding in de filosofie 12
Sociologie en psychologie55
Economische en digitale vorming1-
Welzijnsatelier
- Sociologie en psychologie11
- Natuurwetenschappen11
- Artistieke vorming1-
- Expressie-1

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Wat na je opleiding?

Het logische vervolg van deze richting is de richting Welzijnswetenschappen (D) in de derde graad. In deze richting word je verder voorbereid op het volgen van een opleiding aan de universiteit of hogeschool.

Een overstap naar de richtingen Gezondheidszorg (D/A) en Opvoeding en begeleiding (D/A) is ook mogelijk, al zul je wel een achterstand voor bepaalde vakken moeten wegwerken.