Visie

wordle pedagogisch project

Wij zijn een school

  • die zich iedere dag opnieuw inzet voor alle leerlingen;
  • die bekommerd is voor leerlingen die het moeilijk hebben;
  • die een christelijke geest koestert;
  • die diep-menselijke waarden daadwerkelijk beleeft;
  • die maximale ontplooiingskansen geeft aan iedereen.