Opvoedingsproject

Zorg in de Sint-Maartensscholen Ieper

Zorg voor alle leerlingen staat voorop in de Sint-Maartensscholen. Leerlingen krijgen in onze scholen een kwaliteitsvolle vorming en onderwijs dat hen stimuleert, ondersteunt en begeleidt.

Elke school van onze scholengemeenschap biedt haar leerlingen gelijke kansen in vorming en opleiding.

Onze scholen hebben een sterke zorgstructuur. De samenwerking met veel partners (intern en extern) maakt dat leerlingen optimaal opgevangen en begeleid worden. Leerlingenbegeleiders  van de verschillende scholen van de scholengemeenschap komen op geregelde tijdstippen samen om het zorgbeleid te actualiseren of vorm te geven.

Een gunstig pedagogisch klimaat

Op onze scholen werken leraren en begeleiders hard aan een gunstig pedagogisch klimaat zodat alle leerlingen zich hier goed kunnen voelen. Dit vormt de voedingsbodem voor goede leer- en groeikansen.

Ons zorgzaam onderwijs speelt in op de noden van alle leerlingen. Binnen de mogelijkheden van de school is er zorg op niveau van de school, van de klas én van de individuele leerling. Elke school legt eigen accenten en vertaalt die in een diversiteit van zorgmaatregelen.

De beste ondersteuning en begeleiding

De Sint-Maartensscholen stellen zich actief open voor wie kansarm is. Met de geboden zorg richten we ons uitdrukkelijk tot die leerlingen die het moeilijker hebben en minder kansen krijgen.

Een optimale samenwerking met ouders is van wezenlijk belang om onze zorg te kunnen uitbouwen. Het is dankzij het partnerschap van school en thuis dat we voor de leerling de beste ondersteuning en begeleiding kunnen bieden.