Gezondheids- & Welzijnswetenschappen

Ben je sociaal en wil je die sociale vaardigheden verder ontwikkelen? Heb je interesse voor wetenschappen, vooral voor biologie? Boeit de wereld van gezondheid en welzijn je? Wil je je actief en gemotiveerd inzetten voor anderen? Ben je creatief en praktisch gericht, maar vind je tegelijk algemene vorming belangrijk? Wil je na het secundair onderwijs nog verder studeren? Denk je in de verre toekomst aan een beroep waarin omgaan met mensen centraal staat, zoals in het onderwijs, de gezondheidszorg of de sociale sector?

Dan is Gezondheids- en Welzijnswetenschappen net iets voor jou! Het is een sociale richting, waarin de studie van en omgang met de gezonde mens centraal staan. Je maakt er uitgebreid kennis met de gezondheids- en welzijnssector en krijgt er heel wat wetenschappen. Integratie van theorie en praktijk is kenmerkend voor deze afdeling. Gezondheids- en Welzijnswetenschappen vormt een uitstekende voorbereiding op verdere studies, vooral in de sector van de welzijnszorg, de gezondheidszorg en het onderwijs.

Een kennismaking met de gezondheids- en welzijnssector

Je wordt ondergedompeld in de verschillende domeinen van de gezondheids- en welzijnszorg door kennismaking met zorgvragers, zorgverleners en vele voorzieningen en diensten. Dit gebeurt o.a. via stages (bijv. in de kleuterklas, bij mensen met een beperking, …) en seminarie (bezoeken, gastsprekers, projecten…), die beiden een verkennende en oriënterende functie hebben.

Een grondige wetenschappelijke vorming

Je verkent de verschillende factoren die de gezondheid en het welzijn van de mens beïnvloeden, wetenschappelijk onderbouwd. Biologie, Psychologie en Pedagogiek en Gezondheid en Welzijn vormen de kernvakken en vullen elkaar aan. Zo krijg je heel wat theoretische basisinzichten mee, die gekoppeld worden aan een praktische invalshoek (via labo, groepswerk, opdrachten, actieve werkvormen…).

De studie van en omgang met de mens als totale persoon

Je leert de mens in al zijn aspecten kennen: fysiek, psychisch, sociaal en spiritueel. Het uitgangspunt is de gezonde mens in diverse levensfasen. Je krijgt een eigen visie op zorg. 

Persoonsgerichte vaardigheden

Je leert organiseren en zelfstandig leren, nadenken over je eigen functioneren, allerlei (ped)agogische, sociale, zorgende en gezondheidsbevorderende vaardigheden en attitudes.

Algemene vorming

Veel algemene vakken om voor een brede vorming te zorgen.

Lessentabel

Gezondheids- & Welzijnswetenschappen
Vak6e jaar
Totaal35
Basisvorming
Aardrijkskunde1
Engels2
Frans2
Geschiedenis1
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands3
Wiskunde2
Specifiek gedeelte
Gezondheid & welzijn3
Psychologie en Pedagogiek3
Seminarie3
Stage4
Toegepaste biologie4
Toegepaste Chemie2
Toegepaste Fysica1

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Wat na je opleiding?

Gezondheids- en Welzijnswetenschappen vormt een stevige basis voor een waaier van mogelijkheden binnen de professionele bachelor, zoals:

  • de gezondheidszorg: verpleegkunde, vroedkunde, voedings- en dieetkunde, ergotherapie, logopedie en audiologie, podologie
  • de welzijnszorg (sociaal-agogisch werk): toegepaste psychologie, sociaal werk, orthopedagogie, maatschappelijke veiligheid
  • de lerarenopleiding: kleuteronderwijs, lager en secundair onderwijs. 

Sommige leerlingen kiezen voor de vierde graad Verpleegkunde (vroegere A2-verpleging) of volgen een specialisatiejaar. 

GWW is een doorstromingsrichting. Het is de bedoeling dat je nadien nog verder studeert.