Sociale & Technische Wetenschappen

Ben je sociaal en wil je die sociale vaardigheden verder ontwikkelen? Heb je interesse voor wetenschappen? Heb je aanleg en belangstelling voor voeding en gezondheid? Zegt organiseren en probleemoplossend denken en handelen je iets? Ben je creatief en praktisch gericht, maar vind je tegelijk algemene vorming
belangrijk? Wil je na het secundair onderwijs nog verder studeren? Denk je in de verre toekomst aan een beroep waarin omgaan met mensen centraal staat, zoals in het onderwijs, de sociale of de facilitaire sector?

Dan is Sociale en Technische Wetenschappen geknipt voor jou! Het is een sociale richting, waarin je de wisselwerking verkent tussen mens, voeding en milieu. De wetenschappen (op sociaal, natuurwetenschappelijk en voedingsvlak) zijn heel belangrijk, net als de toepassingen in de praktijk. Sociale en Technische Wetenschappen vormt een uitstekende voorbereiding op verdere studies, vooral in het onderwijs en de sociale, de (ped)agogische en facilitaire sector. Ook naar de paramedische sector kan je nadien vlot doorstromen.

Natuurwetenschappen

Dit omvat elementen van biologie, fysica, chemie en de daarbij horende oefeningen in het labo. Onderzoekend leren is belangrijk. Zo krijg je een stevige wetenschappelijke vorming.

Competentieontwikkelend leren via Integrale Opdrachten (IO)

De vier competenties uit de tweede graad STW worden verder uitgediept.

Je leert vooral natuurwetenschappelijke en sociaal wetenschappelijke thema’s onderzoeken en persoonsgerichte activiteiten organiseren aangepast aan verschillende doelgroepen en contexten. De eigen inbreng en het zelfstandig werken winnen aan belang. Je hebt aandacht voor gezondheidsbevorderend, ecologisch en kwaliteitsgericht handelen. De theoretische kennis uit de kernvakken van STW leer je in IO praktisch toepassen. Zo ontwikkel je sociale, probleemoplossende, organisatorische, creatieve en expressieve vaardigheden.

Sociale wetenschappen

Je bestudeert gezinssituaties en opvoedingsstijlen en hoe de ontwikkeling van baby tot bejaarde verloopt. Je leert wat ‘gedrag’ beïnvloedt en hoe we deel zijn van de samenleving. 

Je verkent het brede domein van voeding, milieu en gezondheid door het bestuderen van de basisbehoefte aan voedsel en van de relatie tussen voeding, milieu en gezondheid.

Algemene vorming

Veel algemene vakken om een ruime algemene vorming te waarborgen.

Lessentabel

Sociale & Technische Wetenschappen
Vak6e jaar
Totaal35
Basisvorming
Aardrijkskunde1
Engels2
Frans3
Geschiedenis1
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Plastische opvoeding 1
Wiskunde3
Specifiek gedeelte
Integrale opdrachten6
Natuurwetenschappen4
Sociale Wetenschappen4
Voeding2

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Wat na je opleiding?

Na Sociale en Technische Wetenschappen heb je heel wat mogelijkheden binnen de professionele bachelor, zoals: 

  • de lerarenopleiding: kleuteronderwijs, lager en secundair onderwijs
  • de welzijnszorg (sociaal-agogisch werk): toegepaste psychologie, sociaal werk, orthopedagogie, maatschappelijke veiligheid
  • milieuzorg, agro- en biotechnologie, facilitair management, logistiek
  • de gezondheidszorg: verpleegkunde, vroedkunde, voedings- en dieetkunde, ergotherapie, logopedie en audiologie, podologie. 

Sommige leerlingen kiezen voor de vierde graad verpleegkunde (vroegere A2-verpleging) of volgen een specialisatiejaar. 

Het is een doorstromingsrichting, waardoor STW niet direct veel rechtstreekse tewerkstellingskansen biedt.