Techniek – Wetenschappen

Heb je een uitgesproken voorkeur voor en degelijke kennis van Wiskunde en vooral van Wetenschappen? Liggen talen je minder? Ben je gemotiveerd om je te verdiepen in de natuurwetenschappelijke denk- en werkwijze? Kan je vlot theorie aan en vind je tegelijk het inoefenen ervan belangrijk? Heb je belangstelling en handigheid voor labowerk? Ben je bereid je in te zetten voor veel theoretische vakken? Wil je na het secundair onderwijs zeker nog verder studeren? Denk je aan een job in de wetenschappelijke sector, de gezondheids- of milieuzorg, het onderwijs of de sector van de biotechniek? 

Dan is Techniek-Wetenschappen geknipt voor jou! Een stevig pakket Biologie, Chemie, Fysica, laboratoriumwerk en Wiskunde kenmerkt deze afdeling. De talen wegen minder zwaar door dan in veel andere theoretische richtingen. Je krijgt er heel wat algemene en theoretische vakken, waardoor je grondig voorbereid wordt op hoger onderwijs in diverse sectoren.

Toegepaste Chemie met laboratorium (practicum)

Je bestudeert onder meer de elektronenconfiguratie van elementen, de chemische binding en verbindingen, koolstofchemie en analytische chemie. De helft van de tijd besteed je aan labo. 

Toegepaste Fysica met laboratorium

Fysica behandelt mechanica, elektrodynamica, elektromagnetisme, trillingen en golven, voorbeelden van golven, elektronica en kernfysica. De practica sluiten bij deze leerstof aan.

Toegepaste Biologie met laboratorium

Je leert over de cel, stofwisselingsprocessen en hun regulatie, microbiologie, voortplanting, erfelijkheid en de evolutieleer. Minstens een derde van de tijd gaat naar practica.

Algemene vorming

Veel algemene vakken om een ruime algemene vorming te waarborgen. Een flinke portie Wiskunde Reële functies, afgeleiden en integralen, matrices en stelsels en meetkunde komen aan bod. 

Lessentabel

Techniek - Wetenschappen
Vak6e jaar
Totaal35
Basisvorming
Aardrijkskunde1
Engels2
Frans3
Geschiedenis1
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Specifiek gedeelte
GIP1
Toegepaste biologie2
Toegepaste chemie6
Toegepaste fysica5
Wiskunde6

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Wat na je opleiding?

Techniek-Wetenschappen bereidt je voor op hoger onderwijs. Nadien kan je onder meer volgende richtingen kiezen: 

  • Academische bachelor: wetenschappen, zoals biologie, biochemie, chemie, informatica, fysica, wiskunde; ingenieurswet.; kinesitherapie
  • Professionele bachelor: ∼ chemie, milieuzorg, toegepaste informatica; ∼ biotechniek: agro- en biotechnologie; ∼ verpleegkunde, vroedkunde, voedings- en dieetkunde, ergotherapie, logopedie en ∼ audiologie, laboratoriumtechnologie, medische beeldvorming; ∼ de lerarenopleiding: kleuter-, lager en secundair onderwijs; ∼ sociaal werk, orthopedagogie, toegepaste psychologie.