Verzorging

Droom je van zorgen voor kinderen en zorgontvangers die hulp nodig hebben, zowel in een instelling als in gezinnen? Ben je sociaal en wil je die sociale vaardigheden verder ontwikkelen? Heb je interesse voor verzorgende taken, gezondheid en voeding? Hou je van manueel en creatief bezig zijn? Kan je goed omgaan met kinderen en oudere zorgontvangers? Wil je je ten dienste stellen van iedereen die hulp nodig heeft? Kan je in een team werken en verantwoordelijkheid opnemen?

Dan past de richting Verzorging bij jou! Deze afdeling bereidt je voor op een beroep in de verzorgingssector: in de kinderopvang, in woon- en zorgcentra’s en in de thuis- en de gezinszorg. Het leren omgaan met en het verzorgen van oudere zorgontvangers en kinderen zijn belangrijke doelen.

Kinderen en bejaarden in hun totaliteit benaderen (totaalzorg bieden)

Je leert hoe kinderen en bejaarden ontwikkelen. Je oefent je communicatie en je sociale en creatieve vaardigheden, onder andere door allerlei doe-opdrachten. Je begeleidt kinderen bij spelactiviteiten en oudere zorgontvangers in de animatie. 

Je maakt kennis met de basisbehoeften van de zorgontvanger, met EHBO en met gezondheidsvoorlichting en -opvoeding. Je leert op een respectvolle manier hulp bieden bij handelingen van het dagelijks leven van de zorgontvanger. Door het leren van basistechnieken, word je vaardig in het toepassen van de gepaste verzorging en omgang bij het jonge kind en de oudere zorgontvanger. 

Er gaat ook aandacht naar zorg voor voeding, textiel, woning en leefklimaat. De nadruk ligt op gezondheidsbevorderende maaltijden en kindervoeding, hygiëne en veiligheid.

Leren door te doen

Wat je in theorie leert, pas je meteen toe in de praktijk door praktijkoefeningen in verschillende klassituaties, o.a. tijdens het geïntegreerd werken en vooral door de vele stages bij kinderen en oudere zorgontvangers. Dit doe je eerst onder begeleiding en in eenvoudige situaties, later in gespecialiseerde en complexe zorgsituaties. 

Zo leer je steeds meer verantwoordelijkheid opnemen en zelfstandig werken!

Algemene vorming

Algemene vakken zorgen voor een belangrijke brede vorming

Lessentabel

Verzorging
Vak5e jaar6e jaar
Totaal3434
Basisvorming
Frans22
Godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands22
Maatschappelijke vorming22
Specifiek gedeelte
Vorming verzorging1414
Stage1010

Inschrijven

Wil je graag meer informatie of wil je graag inschrijven voor een van onze studierichtingen?

Wat na je opleiding?

Na het 6de jaar ben je verzorgende en kan je werken in de thuis- en gezinszorg. 

Je kan je ook specialiseren door te kiezen voor het 7de jaar Kinderzorg of Thuis- en Bejaardenzorg. Na Kinderzorg kan je als kinderverzorg(st)er onder meer aan de slag in kinderdagverblijven, in de particuliere en buitenschoolse opvang, als onthaalmoeder en als hulp in de kleuterklassen. Na Thuis- en Bejaardenzorg kan je als zorgkundige werken in woon-en zorgcentra of als gezinshelp(st)er in de thuiszorg.